Breaking News
Home / Tag Archives: Mahacard

Tag Archives: Mahacard

Mahacard Camp At Naranpar

ભારત સરકાર દ્વારા ચલાવી રહેલી વિવિધ જનકલ્યાણ યોજના હેઠળ મહાકાર્ડ યોજના ના કાર્ડ ના કેમ્પ નું આયોજન ભુજ તાલુકા ના નારાણપર ગામે કરવામાં આવ્યું.

Read More »